Termeni și Condiții Generale

1. INTRODUCERE

Acești Termeni și Condiții Generale constituie un acord legal între dvs., ca utilizator al aplicației disponibile pentru descărcare la https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fameup.app („Aplicația FameUp") și INOVATIE ALIA SRL., o societate constituită și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/410/2016, cod unic de înregistrare 35663871 și având sediul central la Aleea Păcurari nr. 12, camera 4, bloc G2, scara B, etaj 2, apartament 10, Municipiul Iași, Județul Iași, România, în calitate de titular al Site-ului web și deținător al Aplicației FameUp.

În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale, ne vom referi la dvs. drept „dvs.” sau „al dvs.” și ne vom referi la INOVATIE ALIA SRL drept „noi”, „al nostru” sau „Inovatie Alia” și împreună drept „noi”.

2. APLICABILITATE

Acești Termeni și Condiții Generale stabilesc termenii generali care reglementează accesul și utilizarea Aplicației FameUp de către dvs. fie (1) ca utilizator al Aplicației FameUp care o folosește ca reprezentant al unei societăți sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, fie (2) ca utilizator al Aplicației FameUp care o folosește ca influențator (astfel cum termenul este definit mai jos).

Acești Termeni și Condiții Generale vi se aplică imediat după accesarea pentru prima dată a Aplicației FameUp și se consideră că ați fost de acord să vă obligați în conformitate cu aceștia ca urmare a acestei prime accesări. Când sunt acceptați de dvs., Termenii și Condițiile Generale reprezintă un contract între dvs. și Inovatie Alia. Dacă nu doriți să continuați să fiți obligați de acești Termeni și Condiții Generale, vă rugăm să încetați acum utilizarea Aplicaței FameUp.

3. LEGĂTURI CU ALTE CONTRACTE ȘI/SAU SITE-URI WEB

Pe lângă acești Termeni și Condiții Generale, vom încheia și alte contracte.

Astfel, dacă utilizați Aplicația FameUp în calitate de reprezentant al unei societăți sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, veți fi, de asemenea, obligat să respectați termeni și condiții speciale ("Contract de licență"). Dacă utilizați Aplicația FameUp în calitate de influențator, veți fi, de asemenea, obligat să respectați termeni și condiții speciale ("Contract de licență și creare de conținut”).

Mai mult, accesând Aplicația FameUp, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri care se găsesc la https://fameup.net/privacy.html , care stabilesc detaliile privind modul în care datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în urma accesului dvs. pe Aplicația FameUp

Toate aceste contracte pe care le putem încheia și notificările pe care vi le furnizăm din când în când în legătură cu accesul și/sau utilizarea Aplicației FameUp sunt denumite „Documente ale Aplicației” și sunt destinate să fie concordante între ele și ar trebui citite și interpretate împreună. În cazul în care apare un conflict, termenii oricărui contract asupra căruia sunteți de acord după acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale vor prevala asupra acestor Termeni și Condiții Generale, în timp ce termenii acestor Termeni și Condiții Generale vor prevala asupra termenilor oricărui acord pe care l-ați acceptat sau notificărilor care vi s-au furnizat înaintea acestor Termeni și Condiții Generale.

Aplicația FameUp poate conține legături către alte site-uri web și/sau platforme de socializare. Aceste alte site-uri web și/sau platforme de socializare sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile site-urilor web și/sau platformelor de socializare respective. Sunteți încurajat să consultați acești termeni și condiții aplicabile înainte de a accesa, vă implica sau interacționa cu aceste legături.

4. ACCESUL LA APLICAȚIA FAMEUP

Interacțiunile și comunicările dvs. cu noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Aplicației FameUp. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu dvs. prin e-mail direct, telefon sau în persoană, așa cum este indicat la punctul 8 de mai jos, dar, în general, ar trebui să vă așteptați că nu veți putea comunica cu noi prin alte mijloace decât prin intermediul Aplicației FameUp.

După descărcarea Aplicației FameUp, vi se va solicita să vă creați un cont și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, după cum este descris mai jos:

4.1 ACCES LA APLICAȚIA FAMEUP ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNEI ÎNTREPRINDERI SAU DE PERSOANĂ FIZICĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI NECOMERCIALE

Dacă intenționați să accesați și să utilizați Aplicația FameUp ca reprezentant al unei întreprinderi sau ca persoană fizică înregistrată în scopuri necomerciale, va trebui să configurați un Cont Business și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, cum ar fi numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și parola.

4.2 ACCESUL LA APLICAȚIA FAMEUP ÎN CALITATE DE INFLUENȚATOR ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE

Dacă intenționați să accesați și să utilizați Aplicația FameUp ca persoană care îndeplinește criteriile de eligibilitate, așa cum este indicat mai jos („Influențator”), va trebui să configurați un Cont de Influențator și să furnizați în profilul dvs. anumite informații, cum ar fi numele complet, CNP-ul, data nașterii, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, localitatea, adresa, codul poștal, banca și IBAN-ul.

Următoarele condiții de eligibilitate se aplică la configurarea unui Cont de Influențator:

 • Profilul dvs. de Instagram trebuie să fie public.
 • Trebuie să aveți cel puțin 500 de urmăritori pe profilul dvs de Instagram.
 • Interacțiunea dvs. pe profilul de pe rețeaua socială indicată trebuie să fie de cel puțin 5% (de exemplu, dacă profilul tău are 5k urmăritori, iar conținutul postat nu atrage mai mult de 5% aprecieri de la urmăritorii tăi, accesul tău la aplicația FameUp va fi refuzat).
 • Trebuie să aveți cel puțin 3 postări în ultima săptămână înainte de crearea Contului de Influențator pe profilul dvs. de Instagram.
 • Trebuie să aveți cel puțin 100 de poze pe profilul dvs. de Instagram.
 • Trebuie să aveți conținut de profil înalt pe pe profilul dvs. de Instagram.
4.3 CONDIȚII CU PRIVIRE LA CONTURILE BUSINESS ȘI DE INFLUENȚATOR

Indiferent de tipul de cont pe care îl configurați, toate informațiile furnizate trebuie să fie actuale, corecte și complete. Informațiile incomplete, ilizibile sau care nu se înțeleg nu vor fi valabile. De fiecare dată când doriți să utilizați Aplicația FameUp trebuie să vă conectați la Contul dvs. Business sau la Contul de Influențator. Nu puteți utiliza contul altei persoane în Aplicația FameUp (indiferent dacă acest cont este un Cont Business sau Cont de Influențator) fără permisiunea lor.

Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității detaliilor contului dvs. și pentru orice activitate din Contul dvs. Business sau din Contul de Influențator. Prin Aplicația FameUp, nu puteți posta, transmite sau partaja informații care nu vă aparțin sau în legătură cu care nu aveți permisiunea de a le afișa, publica sau posta. Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați orice utilizator al Aplicației FameUp, care are fie un Cont Business fie un Cont de Influențator și pe Inovatie Alia de și împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri care rezultă din sau în legătură cu orice conținut pe care îl postați pe Aplicația FameUp.

Sunteți de acord să notificați imediat pe Inovatie Alia în legătură cu orice utilizare neautorizată a Contului Business sau a Contului de Influențator sau cu oricare altă încălcare a securității. Inovatie Alia nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei prevederi.

Inovatie Alia își rezervă discreția absolută de a vă închide Contul Business sau Contul de Influențator și/sau accesul la Aplicația FameUp dacă consideră că abuzați sau modificați Aplicația FameUp în orice fel și/sau că ați încălcat acești Termeni si Condiții Generale. Inovatie Alia își rezervă dreptul de a recupera daunele sau alte compensații de la persoana care a încălcat dispozițiile menționate anterior.

5. UTILIZAREA APLICAȚIEI FAMEUP

5.1 UTILIZAREA APLICAȚIEI FAMEUP ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNEI ÎNTREPRINDERI SAU PERSOANĂ FIZICĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI NECOMERCIALE

După ce ați configurat Contul Business, puteți începe să vă conectați cu influențatorii care folosesc Aplicația FameUp și care au un Cont de Influențator stabilind o „colaborare” folosind setările Aplicației FameUp.

Odată ce ați stabilit o colaborare, vom genera și vă vom trimite Contractul de licență

5.2 UTILIZAREA APLICAȚIEI FAMEUP ÎN CALITATE DE INFLUENȚATOR

După ce vă configurați Contul de Influențator, puteți începe să vă conectați și să colaborați cu întreprinderi care utilizează Aplicația FameUp și care au un Cont Business.

Odată ce ați stabilit o colaborare, vom genera și vă vom trimite Contractul de licență și creare de conținut.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În sensul acestor Termeni și Condiții Generale, „Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de proprietate industrială), precum și orice alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (la nivel mondial), inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi similare dreptului de autor, drepturi sui-generis, inclusiv drepturi sui-generis asupra bazelor de date, alte drepturi care pot fi ulterior recunoscute asupra bazelor de date, orice drepturi asupra oricărui software pentru calculator, orice drepturi asupra oricărei configurații software și hardware, drepturile la invenții, drepturile la un brevet, drepturile care rezultă dintr-o cerere de brevet, drepturile care rezultă dintr-un certificat de brevet, drepturile referitoare la o realizare tehnică, drepturile într-un model de utilitate, drepturile decurgând dintr-o cerere de model de utilitate, drepturile decurgând dintr-un certificat de model de utilitate, drepturi decurgând dintr-o cerere de înregistrare a unei mărci, drepturi decurgând dintr-un certificat de marcă, drepturi privind o indicație geografică, drepturi decurgând dintr-un certificat de indicație geografică, drepturi asupra desenelor ornamentale, drepturi decurgând din cereri de desene ornamentale, drepturi decurgând din certificate de desene ornamentale, drepturi cu privire la topografii de produse semiconductoare, drepturi decurgând din certificate de topografii de produse semiconductoare, nume comerciale/de afaceri, drepturi privind numele de domeniu, drepturi de know-how, drepturi cu privire la informații confidențiale (inclusiv, dar fără a se limita la secretele comerciale), precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor apărea în viitor, la nivel mondial, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate, împreună cu reînnoirile, prelungirile, restituirile lor, precum și toate cererile legate de astfel de drepturi (înregistrate sau nu), toate înregistrările și înregistrările pendinte cu privire la oricare dintre drepturile menționate mai sus, beneficiul oricărei înregistrări în curs și dreptul de a depune o cerere pentru înregistrarea acestor drepturi, precum și toate drepturile de a acționa, puteri sau beneficii care se nasc sau rezultă din acestea, cu privire la oricare dintre drepturile menționate mai sus, inclusiv acțiuni împotriva încălcării și dreptul la acțiune în judecată pentru recuperarea eventualelor daune pentru încălcările din trecut.

Accesând și/sau utilizând Aplicația FameUp, înțelegeți că Inovatie Alia este proprietarul tuturor Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Aplicației FameUp și nicio clauză inclusă în acești Termeni și Condiții Generale nu este interpretată ca oferind o cesiune a Drepturilor de Proprietate Intelectuală de către Inovatie Alia către dvs.

Prin utilizarea aplicației FameUp, înțelegeți că Inovatie Alia vă acordă pe durata acestor Termeni și condiții generale și pe teritoriul României, dreptul limitat la utilizarea aplicației FameUp pentru a vă facilita accesul la crearea de campanii de marketing sau postări rețelele sociale prin influențatori.

Fără acordul prealabil scris al Inovatie Alia, nu aveți voie să:

 • copiați, vindeți, împrumutați, oferiți, comercializați, divulgați software-ul care face parte din Aplicația FameUp sau să îl puneți la dispoziția terților în orice alt mod;
 • (încercați să) asamblați invers, de-compilați sau să rescrieți codul sursă al software-ului care face parte din Aplicația FameUp; și
 • reproduceți sau să comunicați publicului orice parte a codului software sau a altor opere eligibile pentru drepturi de autor referitoare la Aplicația FameUp.

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Inovatie Alia nu este un consilier financiar, de investiții și/sau juridic, și nici nu oferă servicii financiare, de investiții și/sau juridice. Scopul Aplicației FameUp este de a facilita crearea de campanii de marketing sau postări pe rețelele de socializare de către societăți sau persoane fizice înregistrate în scopuri necomerciale prin intermediul influențatorilor.

Nu oferim nicio garanție sau reprezentare (expresă sau implicită) că Aplicația FameUp vor îndeplini cerințele dvs., că vor fi de calitate satisfăcătoare, că vor fi potrivite pentru un anumit scop, că vor fi compatibile cu toate sistemele sau că vor fi sigure.

Nici o parte din acești Termeni și Condiții Generale nu este destinată să constituie consultanță, iar conținutul Aplicației FameUp nu ar trebui să stea la baza luării deciziilor sau a unei măsuri de orice fel.

Aplicația FameUp sunt furnizate „ca atare” și „conform disponibilității” și nu oferim nici o garanție că vor fi lipsite de defecte și/sau de defecțiuni.

Nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru întreruperea sau indisponibilitatea Aplicației FameUp care rezultă din cauze externe, inclusiv, fără a se limita la, defecțiuni ale echipamentelor, defecțiuni de rețea de comunicații, avarie de curent, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură.

În măsura maximă permisă de lege, nu acceptăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă, previzibilă sau în alt mod, inclusiv pentru orice daune indirecte, conexe sau speciale care rezultă din accesul și/sau utilizarea dvs. a Aplicației FameUp sau orice informații conținute de acestea iar dvs. utilizați Aplicați FameUp și conținutul acestora pe propriul dvs. risc.

8. COMUNICARE

Orice notificare de la dvs. către noi în legătură cu acești Termeni și Condiții Generale și/sau cu accesul și/sau utilizarea Aplicației FameUp va fi trimisă prin e-mail la contact@fameup.net.

Dacă aveți o reclamație cu privire la orice aspect al acestor Termeni și Condiții Generale și/sau la accesul și/sau la utilizarea Aplicației FameUp, ar trebui să ne-o raportați imediat, trimițând un e-mail, cu cuvântul "reclamație" în linia de subiect, de la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în Cont la contact@fameup.net . Vom trimite un răspuns la e-mailul dvs. în cel mult 3 zile după ce îl primim. Este posibil să fie necesar să vă adresăm întrebări pentru a înțelege detaliile reclamației dvs., și orice întrebări pe care vi le punem, precum și orice răspuns pe care îl vom oferi, vor fi trimise prin e-mail la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în Cont.

Din când în când este posibil să alegem să nu interacționăm sau comunicăm cu dvs. prin intermediul Aplicației FameUp. În acest caz, vă putem trimite e-mailuri cu informații despre acești Termeni și Condiții Generale și/sau despre Aplicația FameUp la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în cont.

9. RĂSPUNDERE

Veți fi răspunzător față de noi pentru orice pierdere sau daună suferită de noi ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții Generale sau pentru orice acces la și/sau utilizare Aplicației FameUp care este ilegală.

Sub rezerva altor limitări și excluderi prevăzute în alte Documente ale Aplicației, vă vom despăgubi numai pentru daunele care v-au fost cauzate de orice încălcări intenționate din partea noastră a acestor Termeni și Condiții Generale.

Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu vom fi răspunzători pentru pierderile suferite de dvs. în cazul în care ne-am îndeplinit obligațiile și funcțiile, așa cum sunt prevăzute în acești Termeni & Condiții Generale. Nu vom fi responsabili în legătură cu nicio eroare sau inexactitate în informațiile pe care ni le oferiți în Cont. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio pierdere, daună, cost sau cheltuială, indirectă, conexă sau pierderi sau daune neprevăzute, pierdere de profit sau pierdere de afaceri.

10. FORȚĂ MAJORĂ

O Parte nu va încălca acești Termeni și Condiții Generale și nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierdere sau pagubă suferită ca urmare a oricărui caz de forță majoră, astfel cum este prevăzut de legea care guvernează acești Termeni și Condiții Generale.

11. ÎNCETARE

Putem să vă oprim accesul la Aplicația FameUp cu efect imediat printr-o notificare simplă trimisă la adresa dvs. de e-mail, fără nicio altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă Inovatie Alia consideră că abuzați sau modificați Aplicația FameUp în orice fel și/sau că ați încălcat acești Termeni și Condiții Generale.

Mai mult, putem să vă terminăm accesul dvs. la Aplicația FameUp și să încetăm furnizarea serviciilor prin intermediul Aplicației FameUp printr-o notificare simplă la adresa dvs. de e-mail, cu efect imediat, fără altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă:

 • este cerut de lege sau prin decizia unei autorități sau pentru că Inovatie Alia încetează să furnizeze accesul la Aplicația FameUp din orice motiv; sau
 • Inovatie Alia consideră că furnizarea accesului la Aplicația FameUp nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.

12. CESIUNE

Putem cesiona drepturile și/sau obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale fără acordul dvs. prealabil către un furnizor credibil de servicii similare.

13. FĂRĂ PARTENERIAT SAU REPREZENTARE

Acești Termeni și Condiții Generale nu vor fi interpretați astfel încât să creeze un parteneriat sau asociere în participațiune între noi și dvs.

14. FĂRĂ RENUNȚARE

În cazul în care ori dvs. ori noi nu reușim să ne exercităm vreun drept sau remediu conținut în acești Termeni și Condiții Generale, aceasta nu înseamnă că dvs. sau noi am renunțat la acel drept sau remediu.

15. DIVIZIBILITATE

În cazul în care o dispoziție din acești Termeni și Condiții Generale este considerată în mod judiciar ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestuia nu vor fi în niciun fel afectate sau împiedicate.

16. LEGEA APLICABILĂ ȘI DISPUTELE

Acești Termeni și Condiții Generale și relația dintre dvs. și noi creată de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, fără a ține cont de regulile sale privind normele de conflict.

Orice litigiu în legătură cu acești Termeni și Condiții Generale va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor competente de la sediul Inovatie Alia.